Veelgestelde vragen

 

Wat is een CPO? 

De term CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat een groepje mensen een vereniging start om gezamenlijk eigen woningen te bouwen. Gezamenlijk zijn deze mensen de ontwikkelaar van woningen. Bij CPO Wonium Kwartier gaan we betaalbare starterswoningen ontwikkelen. Elk lid van de vereniging krijgt uiteindelijk een woning toegewezen. Door zelf de woningen te ontwikkelen is het niet nodig om een professionele ontwikkelaar in te schakelen. Hierdoor blijven de kosten voor het bouwen van de woningen beperkt. 

Wat is een betaalbare starterswoning? 

Een starterswoning een koopwoning speciaal voor mensen die hun eerste woning willen aanschaffen. We hebben gekeken naar de huidige markt en proberen zo realistisch en betaalbaar te gaan bouwen. Ons streven is om huizen te bouwen rond de 250.000 euro, maar het liefst goedkoper! De toekomst moet uitwijzen of dit gaat lukken in alle onderzoeken die nog gaan plaatsvinden voor de haalbaarheid. 

Hoe kan ik lid worden van CPO Wonium Kwartier?

Als je interesse hebt in een huis kun je je inschrijven via het interesseformulier op onze website. Via dit formulier kan je (vrijblijvend) je interesse in een woning kenbaar maken. Richting het einde van het haalbaarheidsonderzoek zullen we de geïnteresseerden informeren over de mogelijkheid tot inschrijving met meer informatie.

Waar kan ik het interesseformulier vinden?

Het interesseformulier vind je onder het kopje “Interesseformulier” bovenaan de website.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om lid te worden?

Om lid te worden zijn er een aantal voorwaarden gesteld. Via de interesselijst inventariseren wij op een aantal onderwerpen hoe de binding is met Culemborg, wat je huidige woonstatus is en schatting van de financiële status. Op basis van onder andere deze onderwerpen wordt een selectie gemaakt en kom je wel/niet in aanmerking komt voor een lidmaatschap.

Moet ik lidmaatschapsgeld betalen als ik lid ben van de CPO? 

CPO Wonium Kwartier is de ontwikkelaar van de starterswoningen. Als ontwikkelaar maak je in de voorfase van de bouw verschillende soorten kosten. Denk aan het kosten voor de architect, procesbegeleiding en verschillende onderzoeken. Normaal gesproken worden deze kosten door de ontwikkelaar doorberekend in de koopprijs. Bij CPO Wonium Kwartier maken wij deze kosten en dragen we deze kosten voorafgaand aan de bouw. Dit bedrag is dus eigenlijk een soort voorfinanciering. Deze kosten komen niet bovenop de koopprijs, maar worden van te voren gemaakt om de verschillende partijen te betalen. 

Waarvoor wordt het lidmaatschapsgeld gebruikt?

Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt voor bepaalde fases van het proces. Als je in een project participeert en het project loopt dan worden er namelijk kosten gemaakt die door de vereniging betaald moeten worden. 

Ben ik het lidmaatschapsgeld dat ik betaal kwijt als er uiteindelijk geen huis gerealiseerd kan worden/opgeleverd kan worden?

Als blijkt dat de realisatie niet haalbaar is en het project niet uitgevoerd kan worden, is ieder lid het ingelegde geld kwijt. Dit is een risico dat we samen als vereniging lopen. Maar als we daadwerkelijk de woningen kunnen bouwen, krijg je als lid wel een betaalbare woning die per definitie goedkoper is dan wanneer een commerciële ontwikkelaar starterswoningen bouwt.

Krijgt een CPO geen subsidies waar de ‘voorfinanciering’ mee betaald kan worden?

De provincie Gelderland geeft bij goedkeuring een subsidiebedrag af ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van het project. Een groot deel van deze kosten bestaat uit professionele begeleiden en het betalen van bijvoorbeeld een architectenbureau. Echter is dit te weinig om de onkosten van de te behalen fases van het project te dekken. Daarom dat ieder lid een bijdrage moet leveren om de kosten te dragen die niet betaald kunnen worden door de subsidie. 

Moet ik als lid van CPO Wonium Kwartier taken uitvoeren voor de vereniging? 

Ja. Als je lid bent van de CPO vereniging wordt er inspanning verwacht zoals het bijwonen van vergaderingen, organiseren van bijeenkomsten of andere ondersteunende taken. Uiteraard is er ook een beslissingsrecht binnen het uit te voeren project. Mede dankzij de inzet van alle leden kunnen we de woningen betaalbaar houden. Helaas zal je altijd energie moeten stoppen in onze vereniging.

Moet ik een uitvraag van financiering van de bank hebben om aan te tonen dat ik een huis kan kopen als ik lid wil worden?

Ja, dit is nodig om ervoor te zorgen dat leden ook daadwerkelijk in staat zijn een huis af te nemen. Wanneer een financiering van de bank niet verleend kan worden, kan de afname van een huis niet plaatsvinden en is een lidmaatschap binnen de CPO niet mogelijk.

Wanneer is de verwachting dat het project afgerond is?

De verwachting is dat de huizen gerealiseerd zijn begin 2025. 

Zit er een zelfbewoningsplicht op het huis dat ik aankoop?

Ja, je dient zelf het huis te bewonen. Er is geen verhuur aan derden toegestaan. 

Kan ik mijn lidmaatschap opzeggen wanneer ik eenmaal lid ben?

Dit kan, echter wordt het bedrag van de mogelijke gemaakte kosten niet geretourneerd. 

Ik wil geen lid worden van CPO Wonium Kwartier maar ik heb wel intresse het project te volgen, kan dit?

Dit is mogelijk. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doe je door je emailadres achter te laten onder het kopje “contact”.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Stel je vraag via het contactformulier bij het kopje “contact”.